Фізіотерапія

 

Фізіотерапія (від грец. physis — природа + «therapeia» — лікування) — складова фізичної реабілітації, область медицини, що вивчає фізіологічну дію природних (вода, повітря, сонячне тепло і світло) і штучних (електричний струм, магнітне поле та інші) фізичних факторів, а також розробляє методи їхнього лікувального профілактичного застосування.
Не зважаючи на співзвучність назви (physical therapy), є аналогом апаратної електротерапії в англомовних країнах. Аналогом (синонімом) назви physical therapy (physiоtherapy) є фізична реабілітація.
 
До методів фізіотерапії відносяться:
-бальнеотерапія (лікування мінеральними водами, грязелікування),
-кліматерапія (печерне лікування, вплив гірського повітря),
-гідро- та термотерапія (водолікування, термічне лікування),
-інгаляція (лікування через дихальні шляхи),
-механотерапія (лікувальна гімнастика і всі види масажу),
-електро- і фототерапія (лікування електричними променями и світлом).