Гомотоксикологія

 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ІМУННИХ ФОРМ

ЧОЛОВІЧОГО БЕЗПЛІДДЯ 3 ДОПОМОГОЮ

АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ФІРМИ "HEEL"

 

 

Романюк Ю.П., Панас Л.І., Зайченко О.І.

Оздоровчо-реабілітаційний центр 6ionoriчнoi  медицини "Сідус".

м. Львів

 

     Згідно літературних джерел, від 10°/о до 20°/о безплідних подружніх пар (ПП), причиною безпліддя виступають імунні фактори, які наявні або тільки у чоловіка, або тільки у жінки, або ж у обох статевих партнерів. Імунні форми чоловічого безпліддя обумовлені наявністю антиспермальних антитіл, які викликають сповільнення руку сперміїв, зменшують їх життєздатність, погіршують функціональну цілісність їх головки та склеюють спермії  між собою, через що вони не приймають участі в процесі запліднення жінки. Лікування таких хворих імунодепресантами, антигістамінними чи гормональними препаратами е малоефективним i вони мають побічну дію, а тому, для досягнення вагітності застосовують допоміжні репродуктивні технології та постійно продовжується пошук нових ефективних методів лікування імунних форм безпліддя.

      На протязі останніх 11 років з великої кількості обстежених безплідних ПП відібрано 68 ПП з безпліддям, обумовленим чоловічими імунними факторами, які виникли у них в результаті перенесених захворю­вань, що передаються статевим шляхом з усклад­неннями у вигляді простатиту, везикуліту, еniдiдiмiтy чи орхіту, наявністю варікоцеле, механічним пошкод­женням яєчка в результаті травми i т.п., що суттєво порушило цілісність гемато-тестикулярного бар’єру (ГТБ) хворих.

      Еякулят мужчин досліджували згідно WHO Laboratory Manual (1999) з використанням цитомет­ричноi камери MAKLER, а наявність специфічної аглютинації серед живих i рухомих сперміїв по типу “головка-головка”, “хвостик-хвостик” чи “змішаного” типу додатково підтверджувалась в спеціальній мікрокамері (Microtrays, Moss, Norway) під шаром рідкого вазелінового масла i оцінювалась пів-кількіс­ною градацією аглютинації від 3+ до її відсутності. У дружин безплідних чоловіків (крім загального гінекологічного обстеження) проводили мікроскопіч­не дослідження ступеня чистоти піхви (24 показники), визначались IgG до хламідій, а наявність овуляції, час їїнастання та наявність плідного слизу в шийці матки визначались з допомогою Симпто-термаль­ного методу самообстеження ознак плідності жінки (багатопоказникового, подвійного підтвердження – бірмінгемська версія) і причин на жіноче безпліддя у них не виявлено.

     Курс лікування мужчин з імунними формами без­пліддя тривав 5 тижнів i полягав у внутрішньом'язе­вому введенні 2,2 мл таких препаратів фірми "HEEL": Солідаго композітум С - ступінчасто, 2 рази на тиждень; Тестіс композітум – ступінчасто, 2 рази на тиждень; Траумель С - 2 рази на тиждень; Ехгнацея композітум - 2 рази на тиждень; Плацента композітум - 2 рази на тиждень та Тріхомонаден-флюор-ін'єль - 3 рази на тиждень.

     Контрольне обстеження еякуляту мужчин прово­дилось приблизно через 3 місяці після закінчення курсу лікування i у 41 (60,29%) мужчин спермаглюти­нація повністю зникла, а у 27 (39,71%) вона залишалась, але була в розмірі 1+ i нижче. У 23 (33,82 %) ПП,  де чоловіки лікувались, до року насту­пила вагітність. Позитивний лікувальний ефект, на нашу думку, обумовлений нормалізацією у мужчин ГТБ, який наступив завдяки дренажноi, дезінтокси­каційної, антисептичної, протизапальної, знеболю­ючої, венотонізуючої, трофічної, регенеративноїта ін. дії антигомотоксичних препаратів фірми "HEEL".